Start Brevetti Zasady doboru Zasady doboru
Zasady doboru Drukuj
dobor skok

Zasady doboru prowadników. Wykresy obciążalności. Wypełnienie i separacja. Korytka i rolki wsporcze.

... i inne przydatne informacje do prawidłowego doboru prowadnika.

Parametry podstawowe

Właściwy dobór prowadnika zależy od wielu czynników i powinien być przeprowadzony bardzo uważnie - zapewni to jego właściwą pracę i długą żywotność.

Zacząć należy od określienia niezbędnego zasięgu ruchu, planowanego obciążenia (na metr bieżący), potrzebnej przestrzeni wewnętrznej i/lub dostępnej przestrzeni zewnętrznej i minimalnego promienia gięcia zależnego od rur/przewodów jakie mają być umieszczone wewnątrz prowadnika.

dobor skok Samonośna długość prowadnika to połowa wymaganego zasięgu ruchu
dobor dociazenie Stopień obciążenia prowadnika ma znaczący wpływ na jego parametry pracy oraz żywotność.
dobor przekroj Przekrój prowadnika musi pomieścić wypełnienie, ewentualne separatory i zapewnić niezbędny margines luzu.
dobor promien Minimalny promień gięcia prowadnika zależy od sztywności/elastyczności umieszczanych w nim kabli/rur. Dane takie są podawane przez producentów kabli.

 

 Długość samonośna

Po określeniu zasięgu ruchu prowadnika (Ls - p.rys.) musimy wyznaczyć jego "wysięg" tj samonośną (niepodpartą) długość - jest ona niezbędna do określenia jaki prowadnik będzie nam potrzebny.

dobor5

W przypadku prowadnika zamocowanego w połowie zasięgu ruchu Ls wysięg wynosi Ls/2.

Całkowita długość prowadnika wynosi Ls/2 + M gdzie M zależy od promienia gięcia R prowadnika. Wartość ta jest podana w kartach katalogowych prowadników.

dobor6

W przypadku prowadnika zamocowanego nie w połowie zasięgu ruchu Ls wysięg również wynosi Ls/2 ale całkowita długość prowadnika wynosi Ls/2 + M + DPF gdzie M tak jak wcześniej zależy od promienia gięcia R prowadnika a DPF to dodatkowy odcinek od punktu styku z podłożem przy skrajnym położeniu prowadnika do punktu jego mocowania.

 

 Wykres nośności

Każdy prowadnik ma wynikającą z jego konstrukcji określoną nośność której przekroczenie powoduje nieoptymalną pracę i szybsze zużycie. Nośność prowadnika określona jest jego charakterystyką - z wykresu można wyznaczyć jakie jest maksymalne obciążenie prowadnika dla danego zasięgu ruchu lub jaki zasięg możemy osiągnąć przy zadanym obciążeniu zachowując maksymalne parametry prędkości i przyśpieszenia. Przekroczenie dopuszczalnej nośności jest możliwe jednakże wtedy może ulec obniżeniu maksymalna prędkość ruchu lub przyśpieszenie.

dobor prowadnika - analiza wykresu nosnosci

dobor2

Wykres (przykład obok) jaki znajduje się przy każdym prowadniku (z wyjątkiem serii SLIDING i ROBOT) pozwala określić:

jaki jest maksymalny wysięg prowadnika Ls/2 dla danego obciążenia - np. dla obciążenia 2,5kg/m prowadnik ma wysięg od 2,6 (najszerszy) do 3,4m (najwęższy) - linie zielone
lub  
jak możemy go obciążyć przy danym maksymalnym wysięgu - np. dla wysięgu 2,5m możemy go obciążyć od 3,2 (najszerszy) do 7,5kg/m (najwęższy) - linie niebieskie

Wszystkie wartości mieszczące się wewnątrz (poniżej) wykresu są dopuszczalne. Dla wartości powyżej musimy szukać innego prowadnika.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

 

Wykres porównawczy obciążalności prowadników nylonowych serii LIGHT, MEDIUM i HEAVY (bez PROTECT).

(proszę kliknąć na wykres żeby zobaczyć jego powiększenie)

Wykres Nylon

Uwaga! Przenikanie się serii prowadników może być mylące biorąc pod uwagę nazwy serii LIGHT, MEDIUM i HEAVY. Oznaczają one rodzaj konstrukcji prowadnika a nie faktyczną grupę wytrzymałościową (choć jest to powiazane).


 Wykres porównawczy obciązalności prowadników stalowych

(proszę kliknąć na wykres żeby zobaczyć jego powiększenie)

Wykres Steel mini

 

Rolki wsporcze zwiększające zasięg samonośny

W razie konieczności  można zwielokrotnić wysięg prowadnika przez zastosowanie rolek podporowych:

rolka1 Zastosowanie jednej rolki podporowej w 1/3 zasięgu ruchu "skraca" wysięg z Ls/2 do Ls/3
rolka2

Zastosowanie dwóch rolek podporowcyh w punkcie zamocowania oraz w 1/4 zasięgu ruchu "skraca" wysięg z Ls/2 do Ls/4.

Uwaga: zastosowanie większej ilości rolek nie da dalszego skrócenia wysięgu po stronie wyłożonej (prawa na rysunku).

rolka3 rolka4
Przykładowe rolki wsporcze (odpowiednio dla prowadników nylonowych po lewej i stalowych po prawej)

 

 Wypełnienie przestrzeni

Aby zapewnić poprawną pracę prowadnika oraz brak tarcia pomiędzy przewodami należy zwracać uwagę na kilka czynników:

wypelnienie1 Dla przewodów elektrycznych należy przewidzieć 10% luzu a dla hydraulicznych i pneumatycznych 20% luzu (względem ich średnicy).
wypelnienie2

Należy unikać mieszania w jednej przestrzeni kabli i rur o różnym pokryciu aby wyeliminować zbędne, szkodliwe tarcie.

wypelnienie3 Przy wielu kablach w prowadniku zaleca się ich wzajemne separowanie. Jeśli to niemożliwe należy tak je układać aby uniknąć tarcia/naprężeń (H<D).
wypelnienie4 Wypełnienie należy układać w prowadniku symetryczny układając cieższe kable na zewnątrz a lżejsze w środku.

Przykład prowadnika BS3000 z trzema taśmami nośnymi i rozdzieleniem kabli elektrycznych i węży hydraulicznych.

wypelnienie5


Tabelaryczne zestawienie dostępnych szerokości i wysokości prowadników LIGHT, MEDIUM i HEAVY.

  SR...
  LIGHT MEDIUM  HEAVY
Wys. 200 250L 30090 325L 335L 339 300A 300 305
305A
355
355A
400 435M 445M
660A
770A 475M 306SU 306B 307SU 307B
307E
308U 308B
308E
309U 309B 310T
wew. 12 17 18,5 25 35 39 18 18 23
24
30
31
25 35 37
45
60 75,5 37 30 47 40
46,5
57 48
56,5
75,5 70 112
zew. 15 23 23,5 38 50 50 23 23 30 43 35 49 55
64
78 100,5 55 55 65 65 75 75 100 100 150
  Szerokość ZEWNĘTRZNA = Szerokość WEWNĘTRZNA + ...
Szer.
wewn.
+3 +11 +11 +17 +16,5 +20 +12 +16 +24 +29 +22 +20 +22 +35 +38 +36 +40 +38 +42 +44 +56
+44
+56 +56 +60
  12             14                                
15   15         15                                  
      18                                          
25 25 25 25       25 25                                
30                 30                              
35 35 35                                            
      38         36                       38        
40       40 40 40         40 40                        
                    45       45   43   42   49        
50   50     50   50   50     50 50                      
                            56   54   53            
60       60 60 60         60 60                        
                          61             63   64    
65                   65                            
                            70   68   67            
                              74 74   73   69        
75             75           75 76     75   75          
        76 76 76           76 81     88   87   83   84    
                            90 94 93   92   88        
95                   95     95 95           95        
                        97           99            
100                         100     100 100   100   100   100  
        103               103 107 102       109   105   109    
110                           112   110                
                          117 120 119 118   117   113   116    
125         125             125 125             124        
                          136 131 126 129   128   138        
                            145 149 143   142       139    
150         150             150 150       150   150   150   150  
                            170   168   167   163        
175                         175                      
                            195 189 193   192   188   179    
200                         200       200   200 199 200   200 200
                          211 206   204   203            
                            220 224 218   217   213   214    
                          225     245   244   240   240    
250                           247 250   250   250   250   250  
                          252     254   253       264    
                          261 256 274             290    
300                             300   300   300 300 300   300 300
                          312 307   305   304       314    
                          334 329 324 327   326   322   340    
350                             350         350        
                            357   355   354       364    
                          362   374                  
400                                             400 400
                              429             419    
                              498             488    
***                                 ***   ***   ***   *** ***

*** - do 300/400mm szerokości standardowe, powyżej na życzenie.

 

 Tryb pracy poziomy

Prowadniki mogą pracować w przeróżny sposób zależny od wymagań aplikacji. Poniżej przestawiono kilka przykładów poziomej pracy prowadników.

praca poz1

Punkt ruchomy na górze

praca poz2

Punkt ruchomy na dole

praca poz3

Punkt ruchomy poziomo i pionowo

praca poz4

Dwa prowadniki zagnieżdzone

 praca poz5

Dwa prowadniki równolegle

 praca poz6

Dwa prowadniki przeciwbieżnie

praca poz7

Jeden długi prowadnik ślizgowy na rolkach

praca poz8

Dwa prowadniki ślizgowe wzajemnie

praca poz9

Prowadnik pracujący poziomo na boku

praca poz10

 

Tryb pracy pionowy

Prowadniki mogą również pracować pionowo. Przy pracy do góry trzeba im jednak zapewnić im wsparcie boczne aby nie uległy złamaniu.

praca pion1

Praca ze zwisem

praca pion3

Praca do góry

praca pion4

praca pion2

Praca w wielu kierunkach

 

Tryb pracy obrotowy

Zwykłe prowadniki z pomocą odpowiednich konstrukcji nośnych mogą również pracować w aplikacjach obrotowych.

 

praca obrot1

Prowadnik liniowy w aplikacji obrotowej

praca obrot2

Dwa prowadniki liniowe w aplikacji obrotowej

praca obrot3

Najwłaściwszy do aplikacji obrotowej
prowadnik dedykowany serii ROBOT

praca obrot4

 

 Mocowanie/uchwyty

Uchwyty końcowe prowadników mogą być zamontowane na różne sposoby zależnie od potrzeb:

uchwyty

 

 Ramki i separatory

Ramki prowadników dostępne są w kilku standardowych wersjach

ramka1 ramka2
ramka3

Nylonowe stałe lub otwierane

 

Aluminiowe lub stalowe przykręcane

 

Nylonowe otworowane (przykręcane)

 

Na życzenie są równiez dostępne ramki specjalne dla konkretnej aplikacji

ramka6 ramka5
ramka7

 

Podparcie

Prawidłowe warunki pracy prowadnika wymagają aby układał się na płaskiej, równej powierzchni. Jeśli takich warunków nie ma należy je stworzyć przez zastosowanie korytka:

korytko

 

Naprężenie wstępne

Na koniec uwaga o tzw naprężeniu wstępnym prowadnika - jak wspomniane zostało wcześniej, każdy prowadnik (z wyjątkiem serii SLIDING) ma pewną samonośność czyli zdolność do udźwignięcia wypełnienia bez konieczności podpierania prowadnika na całej jego długości. Nośność ta wynika z jego konstrukcji i tegoż właśnie naprężenia wstępnego - łatwo je zaobserwować gdy prowadnik nie jest niczym obciążony oraz nie jest przekroczony jego maksymalny wysięg:

dobor1 dobor4

O naprężeniu wstępnym należy pamiętać w dwóch przypadkach:

  1. gdy przestrzeń w której pracuje prowadnik jest ograniczona od góry i mógłby się w niej nie zmieścić - "wysokość" prowadnika "H" w katalogu uwzględnia tylko jego promień gięcia i wysokość ogniwa,
  2. gdy pracuje w trybie pionowym lub poziomym na boku - do takich aplikacji należy zamawiać prowadniki bez naprężenia wstępnego niezależnie czy to praca ze zwisem czy do góry

Narzędzia dla projektantów

Dla projektantów dostępne są pliki CAD w następujących formatach:

2D: AutoCAD (DWG13), DraftSight, DXF13

3D: Acis 6.3, AutoCAD (DWG13), CATIA V4, DesignSpark Mechanical, DXF13, Geomagic Design, HiCAD (>=2011), HOOPS, IGES, Inventor, Inventor LT, JT, KOMPAS (>=V10), Mechanical Desktop, Parasolid 11.1, Pro/Engineer Neutral, SketchUp, Solid Edge, SolidWorks, SpaceClaim, STEP AP203, STEP AP214, STL (binary), T-FLEX, TopSolid, TurboCAD, Unigraphics, VRML, VX CAD/CAM, XML, ZW3D

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z biurem a nasi doradcy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą w doborze optymalnego prowadnika.

 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).