Drukuj


Pierwszy

Opis szynoprzewodu

Systemy szynoprzewodów Vahle KBH do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomiedzczeń posiadają zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

Plastikowa obudowa pasuje do różnych przekrojów profili miedzianych.

 

Typ KBHF: W wersji cztero- i pięcioprzewodowej z uprzednio zamontowanych, miedzianych kabli z łączówkami sprężynowymi od 63A do 100A.

Typ KBHS:W wersji cztero- i pięcioprzewodowej z uprzednio zamontowanych, miedzianych kabli z łączówkamiśrubowymi od 63A do 200A

 

Urządzenie cechuje zwarta konstrukcja, zabezpieczenie przeciwkorozyjne oraz łatwy montaż.
Szynoprzewód KBH spełnia europejskie i międzynarodowewymogi, posiada certyfikacjęVDE oraz spełnia normy BHP. Posiada również stopie ochorny IP 23.

KBH opcjonalnie może zostać zabezpieczony uszczelką i wyposażony w system ogrzewania. Szynoprzewód zabezpieczony uszczelką do stopnia IP 24 i spełnia normę EN 60529 (047, część 1).

 

Odbierak prądu jest zabezpieczony przed dotykiem tylko po uprzednim wprowadzeniu go do szynoprzewodu.

Jeżeli istnieje możliwosć dotknięcia dłonią czynnych części urządzenia tj. odbieraków, które podczas pracy mogą opuścić szynoprzewód, stają się one barierą ochronną lub rozłączają przewody. Ma to miejsce jedynie w przypadku napięcia 24 VAC lub 60VDC.


Górna szyna w razie potrzeby może być biegunem N (neutralny). Maksymalny przekrój odbieraka to 26 mm2.Jeżeli przekrój bieguna N jest mniejszy niż przekrój zewnętrznego odbieraka należy zastosować się do regulacji VDE 0100 cz. 430,.

 

Niskie napięcie (50 VAC lub 120 VDC)jest dopuszczalne gdy odbierak prądu jest używany jedynie jako przewód (biegun) sterujący (typ...SSD). Należy kierować się regulacjami SELV lub PELV (oraz DIN VDE 0100-410). Przy większych napięciach niezbędny jest przewód uziemiający.


Opis techniczny

Zastosowanie

Dla ruchomych odbiorników prądu takich jak suwnice, systemy jednoszynowe, podnośniki elektryczne, obrabiarki, zautomatyzowane systemy magazynowania oraz przetwarzania czy też systemy oświetlenia.

 

 

Część antykondesacyjna

Te odcinki mają na celu zapobieganiu kondensacji aswoje zastosowanie znajdują gdy szynoprzewód z pomieszczenia prowadzony jest na zewnątrz. System szyn nie jest oddzielony elektrycznie.

Ciągłość przewodu uziemiającego

Ciagłość przewodu uziemiającego musi być zagwarantowana zgodnie z EN60204-32 regulującą szynoprzewody. Suwnice z maszynami podnoszącymi nie mogą być użyte jako przewody uziemiające. Dozwolone jest jedynie dodatkowe połączenie. Potrzebne jest więc stałe uziemienie.

 

Wskazówki bezpieczeństwa

Rozmieszczenie szynoprzewodu powinno gwarantować 0.5m odstępu pomiędzy stałymi i ruchomymi częściami urządzenia (tj. pomiędzy szynami, odbierakami i wodzikami) aby ograniczyć ryzyko zakleszczenia.

 

Obudowa

Szara, plastikowa obudowa dla 4 lub 5 szyn. Standardowy odcinek ma 4m ale dostępne są również inne długości. Przewód uziemiający oznaczony jest zgodnie z międzynarodowymi standardami. Uniemożliwienie przekręcenia faz poprzez konstrukcję oraz obudowę odbieraka. Możliwe jest większa liczba szyn w przypadku połączenia kilku systemów szynoprzewodów

 

Rozszerzanie przy wahaniach temperatury

Odcinki dylatacyjne są niezbędne aby przy zmianach temperatury bez przerwy w zasilaniu rekompensować różnicę w rozszerzaniu pomiędzy miedzianymi przewodami a stalowymi lub betonowymi konstrukcjami. Różnica pomiędzy rozszerzaniem się plastikowej obudowy a miedzianych przewodów jest wyrównywana na każdym połączeniu.

Przewody

Przez plastikowe połączenie nakładkowe.

 

Zezwolenia

UL

Zawiesia

 

Maksymalny dystans wspomagania odbieraka w następujących temperaturach otoczenia:

Wewnętrzne lub zadaszone systemy ≤35°C = 2,00m

Wewnętrzne i zewnętrzne systemy bez ogrzewania
≤35°C = 1,33m

W zimnych pomieszczeniach ≤0°C = 1,33m

 

Demontowanie zbieraków

 

Montaż i demontaż odbieraków jest możliwy tylko na końcu toru i sekcjach do tego przeznaczonych. Czynność tę łatwo można wykonać poprzez otworzenie i zamknięcie ślizgów w dolnej części obudowy szynoprzewodu. Przed otworzeniem odcinka serwisowego należy upewnić się że na szynoprzewodzie nie ma napięcia.

Zasilanie

Dzięki zasilaniu odcinkowemu lub końcowemu.

Przy wyborze urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem należy postępować zgodnie z normą DIN VDE 0100 cz. 530.

 

Sekcjonowanie

Martwe strefy szynoprzewodu to przerwy w dostarczaniu prądu przez przewody. W standardowych w celu wyłączania lub załączania napięcia jest możliwa tylko w przypadku niskiej mocy znamionowej.

Szyny mogą być separowane szczelinami (5 mm) lub częściami izolacyjnymi (35 mm).

 

Obligatoryjne jest zastosowanie podwójnych szyn przy następujących wymogach systemów:

  • Jako poprawny sposób na utrzymanie ciągłości przewodu uziemiającego przez zastosowanie grafitowo-miedzianych szczotek. Należy odnieść się do regulacji EN 60204-1-2007-06 i EN 60204-32-2009-03.
  • Przy skrzyżowaniu szyn z przyciskami i obrotnicami

  • Napięciu mniejszym niż 50V

  • Niskim napięciu, napędach sterowanych częstotlwościowo.

  • Przekazywaniu danych i/lub awaryjnych sygnałów stop.

  • Wysokich obciążeniach elektrycznych

 

Odbieraki


Odbieraki są wykonane z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem i dzięki temu solidne i lekkie. Kable przyłączeniowe i zawiasy lub wodziki są w zestawie.

Długość kabla przyłączeniowego nie może przekraczać 3m jeżeli dodatkowe urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem nie jest przystosowane do obciążenia, które może wytrzymać przewód. Należy odnieść się do regulacji VDE 0100, cz. 430 iEN 60204-32. (Ma to miejsce w przypadku systemów z kilkoma odbierakami).

 

Zaślepki

 

Zakończenia systemu szynoprzewodów KBH oraz KBHS są zakończone zaślepkami.

 

Wskazówki bezpieczeństwa

 

Rozmieszczenie szynoprzewodu powinno gwarantować 0.5m odstępu pomiędzy stałymi i ruchomymi częściami urządzenia (tj. pomiędzy szynami, odbierakami i wodzikami) aby uniknąć ryzyka zakleszczenia.

   

Prosimy o dokładny opis warunków panujących w miejscu montowania szynoprzewodu w przypadku użytkowania go w galwanizerniach i zakładach zajmujących się wytrawianiem, w których stosuje się niskie napięcie.

 

.


Dane techniczne

obraz1

 

Rodzaj Liczba kabli Max. prąd ciągły A
przy 35°C(6)L1L2L3
Zakres temp.
(otoczenia)
Napięcie nominalne(4)
60% DC 80% DC 100% DC L1L2L3 wut N/5(2) Obwód
Ster.
KBHF
KBHF4/63-....HSC 4 81 70 63 3x10 10 - - 690
KBHF4/63-....SSD(5) 4 81 70 63 - - - 4x10 690
KBHF4/80-....HSC 4 103 89 80 3x17 17 - - 690
KBHF4/100-....HSC 4 129 112 100 3x26 26 - - 690
KBHF5/63-....HSC 5 81 70 63 3x10 10 10 - 690
KBHF5/63-....SSD(5) 5 81 70 63 - - - 5x10 690
KBHF5/80-....HSC 5 103 89 80 3x17 17 17 - 690
KBHF5/100-....HSC 5 129 112 100 3x26 26 26(3) - 690
KBHS
KBHS4/63-....HSC 4 81 70 63 3x10 10 - - 690
KBHS4/63-....SSD(5) 4 81 70 63 - - - 4x10 690
KBHS4/80-....HSC 4 103 89 80 3x17 17 - - 690
KBHS4/100-....HSC 4 129 112 100 3x26 26 - - 690
KBHS4/125-....HSC 4 161 140 125 3x33 26 - - 690
KBHS4/160-....HSC 4 207 179 160 3x51 26 - - 690
KBHS4/200-....HSC 4 258 224 200 3x70 42 - - 690
KBHS5/63-....HSC 5 81 70 63 3x10 10 10 - 690
KBHS5/63-....SSD(5) 5 81 70 63 - - - 5x10 690
KBHS5/80-....HSC 5 103 89 80 3x17 17 17 - 690
KBHS5/100-....HSC 5 129 112 100 3x26 26 26(3) - 690
KBHS5/125-....HSC 5 161 140 125 3x33 26 26(3) - 690
KBHS5/160-....HSC 5 207 179 160 3x51 26 26(3) - 690
KBHS5/200-....HSC 5 258 224 200 3x70 42 26(3) - 690

(1)- Uzupełnienie np. 2 m KBHF4/63-2000HSC
(2)- W razie użycie odbieraka jako N patrz ,,opis szynoprzewodu''
(3)- Piąty przewód max. 80A przy 100% DC.
(4)- Napięcie nominalne UL=600V
(5)- Przewód strerujący
(6)- Pobór energii UL na zamówienie


Parametry eletryczne
 

Max. ciągły prąd

Napięcie nominalny

Moc dielektryka

Charakterystyka oporu

Odporność powierzchni

KBH

200A

(przy 100% DC)

690V (600V)

IEC

60243-1-3

30-40kV/mm

IEC 60093

5 x 1015Ω/cm

IEC 60093 1013Ω

 Właściwości mechaniczne

 

Wytrzymałość na zginanie

Wytrzymałość na rozciaganie

Zakres temp.

(otoczenia)

Palność

Odporność na chemikalia:

(przy 45°C)

KBH

75N/mmⁿ±10%

40N/mmⁿ±10%

-30°C do 60°C

Trudno zapalny

DIN 4102 cz.1 klasa B1; samogaszenie

Benzyna, olej mineralny, smar, kwas siarkowy do 50%; soda kaustyczna do 50%; Kwas chlorowodorowy do 25%, skoncentrowany


Współczynnik korygującyƒT

Temperatura otoczenia

35°C

40°C

45°C

50°C

55°C

60°C

Współczynnik korygujący ƒT
Obudowa standardowa

1

0,95

0,89

0,84

0,77

0,71Spadek napięcia szynoprzewodu

Dla prądu trójfazowego wzór1 legenda wzory123
Dla prądu przemiennego wzór2
Dla prądu stałego wzór3


Dopuszczalny, ciągły prąd płynący przez przewód

wzór4 Legenda wzór4

 

obraz2.1

 

Odległość upływu
Mm
Impedancja przy 50Hz i 20°C
Ω/1000m
Opór przy20°C
Ω/1000m
Ciężar kg/m Nr. zamówienia
Faza wut
N Faza wut
N
33 1,728 1,728 - 1,717 1,717 - 1,304 600 97•
33 1,728 - - 1,717 - - 1,304 600 99•
33 1,074 1,074 - 1,057 1,057 - 1,536 600 98•
33 0,712 0,712 - 0,687 0,687 - 1,864 600 02•
33 1,728 1,728 1,728 1,717 1,717 1,717 1,410 601 00•
33 1,728 - 1,728 1,717 - 1,717 1,410 601 02•
33 1,074 1,074 1,074 1,057 1,057 1,057 1,700 601 01•
33 0,712 0,712 0,712 0,687 0,687 0,687 2,110 600 12•
33 1,782 1,728 - 1,717 1,717 - 1,424 601 03•
33 1,728 - - 1,717 - - 1,424 601 05•
33 1,074 1,074 - 1,057 1,057 - 1,656 601 04•
33 0,712 0,712 - 0,687 0,687 - 1,984 600 06•
33 0,579 0,712 - 0,549 0,687 - 2,161 600 07•
30 0,383 0,712 - 0,344 0,687 - 2,699 600 08•
27 0,299 0,457 - 0,254 0,429 - 3,297 600 31•
33 1,728 1,728 1,728 1,717 1,717 1,717 1,560 601 06•
33 1,728 - 1,728 1,717 - 1,717 1,560 601 08•
33 1,074 1,074 1,074 1,057 1,057 1,057 1,850 601 07•
33 0,712 0,712 0,712 0,687 0,687 0,687 2,260 600 16•
33 0,579 0,712 0,712 0,549 0,687 0,687 2,437 600 17•
30 0,383 0,712 0,712 0,344 0,687 0,687 2,926 600 18•
27 0,299 0,457 0,457 0,254 0,429 0,687 3,573 600 32•

Ostatnia liczba określa długość odcinka

 


odcinki     zasilanie
Odcinki specjalne     Zasilanie

       
lejki     poz3
Lejki     Pozostałe