Start Noris Automation Tachogeneratory
Tachogeneratory
9007199274153355--Web Tachogeneratory (prądnice tachometryczne, tachoprądnice) AC NORISsą bezobsługowymi urządzeniami pomiarowymi prędkości obrotowej wykorzystującymi wzbudzenie stałym magnesem. Wytwarzają one sygnał napięcia zmiennego, który jest proporcjonalny do prędkości obrotowej ich wału napędowego. Jako zmienną mierzoną można użyć napięcie lub częstotliwość.

Tachogeneratory wykorzystuje się tam, gdzie jest pożądane bezpośrednie źródło sygnału dla instrumentów pomiarowych, monitorowania lub urządzeń przetwarzania sygnału. Tachogeneratory nie wymagają dodatkowego zasilania.Tachogeneratory - przegląd Drukuj
9007199277876747--Web

Tachogeneratory:

  • nie wymagają dodatkowego zasilania
Więcej…
 
GE14 tachogenerator Drukuj
9007199277876747--Web Tachogenerator sprzęgany, sygnał wyjściowy AC, jednofazowy
Typoszereg GE14-

Więcej…
 
GE120, GE121, GE122 tachogeneratory Drukuj
9007199277894027--Web Tachogeneratory sprzęgane, sygnał wyjściowy AC, jednofazowy
Typoszeregi GE120-, GE121-, GE122-

Więcej…
 
GE1214 tachogenerator Drukuj
9007199277894027--Web Tachogenerator sprzęgany, sygnał wyjściowy AC, jednofazowy, wbudowana detekcja kierunku obrotów
Typoszereg GE12014-
Więcej…
 
GZ121 tachogenerator Drukuj
9007199277897355--Web Tachogenerator sprzęgany, sygnał wyjściowy AC, dwufazowy
Typoszereg GZ121-
Więcej…
 


Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).