Start Vahle Szynoprzewody KBH
Opis szynoprzewodu KBH Drukuj
Spis treści
Opis szynoprzewodu KBH
Opis techniczny
Dane techczniczne
Parametry i właściwości
Opór i impedancja
Części składowe

Opis techniczny

Zastosowanie

Dla ruchomych odbiorników prądu takich jak suwnice, systemy jednoszynowe, podnośniki elektryczne, obrabiarki, zautomatyzowane systemy magazynowania oraz przetwarzania czy też systemy oświetlenia.

 

 

Część antykondesacyjna

Te odcinki mają na celu zapobieganiu kondensacji aswoje zastosowanie znajdują gdy szynoprzewód z pomieszczenia prowadzony jest na zewnątrz. System szyn nie jest oddzielony elektrycznie.

Ciągłość przewodu uziemiającego

Ciagłość przewodu uziemiającego musi być zagwarantowana zgodnie z EN60204-32 regulującą szynoprzewody. Suwnice z maszynami podnoszącymi nie mogą być użyte jako przewody uziemiające. Dozwolone jest jedynie dodatkowe połączenie. Potrzebne jest więc stałe uziemienie.

 

Wskazówki bezpieczeństwa

Rozmieszczenie szynoprzewodu powinno gwarantować 0.5m odstępu pomiędzy stałymi i ruchomymi częściami urządzenia (tj. pomiędzy szynami, odbierakami i wodzikami) aby ograniczyć ryzyko zakleszczenia.

 

Obudowa

Szara, plastikowa obudowa dla 4 lub 5 szyn. Standardowy odcinek ma 4m ale dostępne są również inne długości. Przewód uziemiający oznaczony jest zgodnie z międzynarodowymi standardami. Uniemożliwienie przekręcenia faz poprzez konstrukcję oraz obudowę odbieraka. Możliwe jest większa liczba szyn w przypadku połączenia kilku systemów szynoprzewodów

 

Rozszerzanie przy wahaniach temperatury

Odcinki dylatacyjne są niezbędne aby przy zmianach temperatury bez przerwy w zasilaniu rekompensować różnicę w rozszerzaniu pomiędzy miedzianymi przewodami a stalowymi lub betonowymi konstrukcjami. Różnica pomiędzy rozszerzaniem się plastikowej obudowy a miedzianych przewodów jest wyrównywana na każdym połączeniu.

Przewody

Przez plastikowe połączenie nakładkowe.

 

Zezwolenia

UL

Zawiesia

 

Maksymalny dystans wspomagania odbieraka w następujących temperaturach otoczenia:

Wewnętrzne lub zadaszone systemy ≤35°C = 2,00m

Wewnętrzne i zewnętrzne systemy bez ogrzewania
≤35°C = 1,33m

W zimnych pomieszczeniach ≤0°C = 1,33m

 

Demontowanie zbieraków

 

Montaż i demontaż odbieraków jest możliwy tylko na końcu toru i sekcjach do tego przeznaczonych. Czynność tę łatwo można wykonać poprzez otworzenie i zamknięcie ślizgów w dolnej części obudowy szynoprzewodu. Przed otworzeniem odcinka serwisowego należy upewnić się że na szynoprzewodzie nie ma napięcia.

Zasilanie

Dzięki zasilaniu odcinkowemu lub końcowemu.

Przy wyborze urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem należy postępować zgodnie z normą DIN VDE 0100 cz. 530.

 

Sekcjonowanie

Martwe strefy szynoprzewodu to przerwy w dostarczaniu prądu przez przewody. W standardowych w celu wyłączania lub załączania napięcia jest możliwa tylko w przypadku niskiej mocy znamionowej.

Szyny mogą być separowane szczelinami (5 mm) lub częściami izolacyjnymi (35 mm).

 

Obligatoryjne jest zastosowanie podwójnych szyn przy następujących wymogach systemów:

  • Jako poprawny sposób na utrzymanie ciągłości przewodu uziemiającego przez zastosowanie grafitowo-miedzianych szczotek. Należy odnieść się do regulacji EN 60204-1-2007-06 i EN 60204-32-2009-03.
  • Przy skrzyżowaniu szyn z przyciskami i obrotnicami

  • Napięciu mniejszym niż 50V

  • Niskim napięciu, napędach sterowanych częstotlwościowo.

  • Przekazywaniu danych i/lub awaryjnych sygnałów stop.

  • Wysokich obciążeniach elektrycznych

 

Odbieraki


Odbieraki są wykonane z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem i dzięki temu solidne i lekkie. Kable przyłączeniowe i zawiasy lub wodziki są w zestawie.

Długość kabla przyłączeniowego nie może przekraczać 3m jeżeli dodatkowe urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem nie jest przystosowane do obciążenia, które może wytrzymać przewód. Należy odnieść się do regulacji VDE 0100, cz. 430 iEN 60204-32. (Ma to miejsce w przypadku systemów z kilkoma odbierakami).

 

Zaślepki

 

Zakończenia systemu szynoprzewodów KBH oraz KBHS są zakończone zaślepkami.

 

Wskazówki bezpieczeństwa

 

Rozmieszczenie szynoprzewodu powinno gwarantować 0.5m odstępu pomiędzy stałymi i ruchomymi częściami urządzenia (tj. pomiędzy szynami, odbierakami i wodzikami) aby uniknąć ryzyka zakleszczenia.

   

Prosimy o dokładny opis warunków panujących w miejscu montowania szynoprzewodu w przypadku użytkowania go w galwanizerniach i zakładach zajmujących się wytrawianiem, w których stosuje się niskie napięcie.

 

. 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).