Start Vahle Zwijaki spreżynowe
Zwijaki sprężynowe Drukuj
Spis treści
Zwijaki sprężynowe
Obliczanie kabla
Tryby pracy zwijaków
Tabele doboru
Wymiary zwijaków VLF
Wymiary zwijaków VLK/VLKG
Akcesoria
Części zamienne
Kwestionariusz zapytania

Zastosowanie

Zwijak kablowe z napędem sprężynowym umożliwiają doprowadzenie energii zasilającej lub sterującej do ruchomych odbiorników automatycznie zwijając elastyczne kable elektryczne. Zakres stosowania jest bardzo szeroki: od wszelkiego typu dźwigów, suwnic i żurawi, przez przesuwnice, wózki transportowe, wózki wysokiego składowania aż po podnośniki, paletyzery i zagarniacze w oczyszczalniach ścieków.

Do szczególnych przypadków zastosowania zwijaków należą (wtedy prosimy o zapytanie):

 • zwijaki na pokładach statków lub używane w tropikach
 • zwijaki do uziemiania statków przy nabrzeżach portowych
 • zwijaki w atmosferze agresywnej (glawanizernie, oczyszczalnie ścieków)
 • zwijaki w strefach Ex (bezpierścieniowe)
 • zwijak kabli sygnałowych niskoprądowych i/lub wysokiej częstotliwości
 • zwijaki do mediów płynych (woda, olej, powietrze)
 • zwijaki do linek stalowych
 • zwijaki to tras nieprostoliniowych
 • zwijaki z blokadą zwijania
 • zwijaki do kabli płaskich
 • zwijaki o nawoju spiralnym

Parametry elektryczne

Wszystkie zwijaki w niniejszym katalogu są przeznaczone do pracy z napięciem przemiennym do 500V, stałym do 600V oraz sygnałami sterującymi do 230V. Wszystkie te wartości dotyczą ciągłej obciążalności 100%.

Obudowa zwijaków mają standardowy stopień ochrony IP54 - w sprawie wyższych szczelności prosimy o kontakt.

Napęd

Napędem zwijaków są spiralne sprężyny taśmowe. Żywotność sprężyn zależy od rodzaju pracy oraz jej intensywności i wynosi średnio 120,000 ruchów (należy pamiętać że każdy ruch sprężny np. od drgań kabla jest jej pracą).

Normalny kierunek pracy zwijaka to odwijanie przeciwnie do ruchu wskazóweg zegara (w lewo) patrząc na pokrywę złącza obrotowego. Na życzenie zwijak może być zmontowany z odwijaniem "prawym" (zgodnie ze wskazówkami zegara).

Pełne rozwinięcie

W celu zabezpieczenia kabla przed zerwaniem należy uwzględnić dwa zwoje bezpieczeństwa ponad długość roboczą kabla. Na życzenie można wyposażyć zwijak w wyłącznik krańcowy pełnego odwinięcia.

Bezpieczeństwo

Zwijaki mają układ napędowy (sprężyny, przekładnia łańcuchowa) odpowiedno obudowany i zabezpieczony i spełniają normy bezpieczeństwa. Po stronie użytkownika leży zapewnienie aby szpula magazynująca zwijaka była odpowiednio osłonięta i zabezpieczona aby nie stwarzać zagrożenia dla otoczenia w czasie jej pracy. Przy każdym zwijaku jest instrukcja montażu i eksploatacji.

Wykonanie

Zwijaki są wykonane w całości z metalu. Wszystkie elementy stalowe zwijaków VLF146-VLF530 są ocynkowane. Pozostałe typy mają pokrycie dwuwarstwowe farbą na bazie żywicy epoksydowej (kolor niebieski RAL 7031)

Parametry pracy

Zwijaki sprężynowe mogą pracować przy prędkości ruchu do 60 m/min i przyśpieszeniu do 0.2m/s². Typowy zakres temperatur pracy to -20°C do +40°C.

Kable

Do zwijaków należy stosować specjalne kable elastyczne przeznaczone do pracy na zwijakach kablowych. Stosowanie innych kabli może spowodować ich splątanie i zerwanie.
Całkowita długość kabla obejmuje: długość roboczą + długość podłączeniową + dwa zwoje bezpieczeństwa + dodatek na wysokość montażu. Nie wolno nawijać na zwijak więcej kabla niż wynika to z tabel gdyż można przekroczyć pojemność szpuli oraz siła sprężyny może być niewystarczająca.

Przy doborze kabla należy pamiętać o zmianie obciążalności elektrycznej zależnie do intensywności pracy (ED), ilości warstw, temperatury otoczenia i ilości żył w kablu. 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).