Start Noris Automation Przekaźniki graniczne RG5 Przekaźnik graniczny napięcia DC
RG5 Przekaźnik graniczny napięcia DC Drukuj
RG5
Przekaźnik graniczny napięcia DC
Typoszereg RG5
9007199278508043--RG5
9007199273899019--Web9007199273720203--Web9007199273736971--Web9007199273742603--Web

Pobieranie
Specyfikacja techniczna
 
Dane podstawowe
Model
Termoplastyczny poliester, zatrzask na szynie TS-35 lub TS-32(G)
Sygnał wejściowy
 • Sygnał wejściowy DC
 Zakresy sygnałów  wejściowych
 • 0…10 V/DC
 • 2…10 V/DC
 Sygnał wyjściowy
 • Styk przełączający, przekaźnik aktywny
 • Styk przełączający, przekaźnik nieaktywny
 • Styk otwarty, przekaźnik z funkcją test, nieaktywny
 • Styk otwarty, przekaźnik z funkcją test, nieaktywny, podtrzymanie aktywności
Typ konektora
 • Płaski konektor złocony A6.3 x 0.8, DIN 46244
 
Właściwości
 • Moment przełączenia dowolnie ustawialny pokrętłem ze skalą
 • Ustawienie dokładne z blokadą
 • Galwaniczna izolacja obwodów wejścia i wyjścia do napięcia roboczego
 • Wskaźnik statusu dioda LED
 • Funkcja testu do symulacji wzrostu sygnału wejściowego
 • Podtrzymanie stanu aktywności na wyjściu (tylko RW5…-S)
 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).