Start Noris Automation Przekaźniki graniczne RH5 Przekaźnik graniczny temperatury, wejście z termistora NTC
RH5 Przekaźnik graniczny temperatury, wejście z termistora NTC Drukuj
RH5
Przekaźnik graniczny temperatury, wejście z termistora NTC
Typoszereg RH5
9007199278511243--RH5
9007199273899019--Web9007199273720203--Web9007199273736971--Web9007199273742603--Web

Pobieranie
Specyfikacja techniczna
 
Dane podstawowe
Model
Termoplastyczny poliester, zatrzask na szynie TS-35 lub TS-32(G)
Sygnał wejściowy
 Rezystor NTC
 Zakresy sygnałów  wejściowych
 • 40…120 °C
 • 5…70 °C
 Sygnał wyjściowy
 • Styk przełączający, przekaźnik aktywny
 • Styk przełączający, przekaźnik nieaktywny
Typ konektora
 • Płaski konektor złocony A6.3 x 0.8, DIN 46244
 
Właściwości
 • Moment przełączenia dowolnie ustawialny pokrętłem ze skalą
 • Ustawienie dokładne z blokadą
 • Wykrywana przerwa w obwodzie sygnału wejściowego
 • Styk wyjściowy przełączający bezpotencjałowy
 • Wskaźnik statusu dioda LED
 • Dostępne kompatybilne czujniki temperatury [Więcej…]
 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).